لزوم وجود اپلیکیشن برای هر کسب و کار!

در این پست قصد داریم تا با بررسی نقش تکنولوژی ، لزوم استفاده از اپلیکیشن در هر کسب و کار را بررسی کنیم. با طرح یک سوال شروع می کنیم : چند درصد از جمعیت دنیا و یا کشور خودمان از تلفن همراه هوشمند استفاده می کنند؟! طبق آمار سال…